Fájdalmas Szűzanya Kápolna

http://www.kapolnachapel.org

Benczúrfalván, a Szőlőhegy tetején, a Szent Antal Fogadalmi Keresztút végén van.

A békéért fölajánlott kápolnát, amely a közjó része, a Pro Arte et Natura Alapítvány és egyik alapítója, Lipthay Antal építik támogatók, adományozók összefogásával. Az alapítványnak ez a szakrális feladata erősíti a helyi közösséget, hazánk történelmi keresztény hagyományait.

Az épület az Árpád-kori körkápolnák formáját idézi, kifejezi az isteni teljességet, szentélye keletelve, Krisztus, a Fölkelő Nap felé fordul.

A kápolna búcsúnapja szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya napja.