Isten hozta

Hír
Hír
Hír
Hír
Hír

BENCZÚRFALVI PASSIÓ – Katolikus krónika

Benczúrfalvi Passió Tegnap, február 14-én, hamvazószerdán megkezdődött a nagyböjt, a szent negyven nap, amely elvezet Húsvét világosságához. Ez az időszak az önvizsgálat, önfegyelem, önmegtartóztatás, a lemondás ideje. Így tudunk eljutni az Istennel való mélyebb közösségbe. Legyen a húsvéti készület jellemzője az Istennel való bensőséges kapcsolat erősítése. Az út végén meghalunk a bűnnek és újjászületünk az Isteni kegyelemben. Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy Krisztus a mi bűneink miatt szenvedett, menjünk vele végig a Golgotán, éljük át kínszenvedését. A Pro Arte et Natura Alapítvány Passiót mutat be 2024. március 23-án, 15:00 órakor Benczúrfalván a Szent Antal Fogadalmi Keresztúton. Amikor végig megyünk Jézus útján amit bejár a kerttől a keresztig, rádöbbenünk, hogy ez nem egy távoli esemény, hanem benne van a mi életünk is, a mi küzdelmeink, kétségeink, jó és rossz döntéseink, de a remény is, az út végén van a megváltás.

A béke a mi lelkünkben, szívünkben kezdődik, amikor felhagyunk önzésünkkel, a másik iránti gyűlölettel, megértéssel, szeretettel fordulunk hozzá. A próbák során egyre jobban közösségé kovácsolódunk. Legyen Benczúrfalva egy szerető, keresztény közösséggé! A szereplők a mustármag, amely majd fává terebélyesedik. A Passió játék Meskó Zsolt útmutatásai alapján Halasi Dániel rendezésében valósul meg.


Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat!
Érdeklődésével hozzájárul célkitűzéseink megvalósításához.

A Pro Arte et Natura Alapítvány (PAN) a művészet és a természet szolgálatában a magyar nemzeti kulturális örökség és a természet értékeit évtizedek óta elkötelezetten szolgáló közhasznú civil szervezet.

A Pro Arte et Natura (PAN) szellemi műhelyébe várja a kulturális hagyományaink értékeit megőrizni, és megújítani kívánó alkotókat.

A Pro Arte et Natura (PAN) szeretné megismertetni ezen értékeket a fiatalokkal, hogy őseik hagyományából merítve meg tudjanak felelni a mai kihívásoknak, és tovább örökítsék nemzeti értékeinket. Szeretné, hogy a művészet és a természet ápolása, mint a közjó része járuljon hozzá a mai fiatalok boldogulásához szülőföldjükön. Már gyermekkorban kezdi a szépérzék, a fantázia, kreativitás fejlesztését, a tehetség felismerését és kibontakoztatását. Alkotóműhelyeket, rajzkurzusokat, a művészek számára találkozókat tart. Kortárs művészeknek alkotóházat kínál Benczúrfalván.